Close

आरे च्या जंगलात प्राणिसंग्रहालय उभारण्यास आम्हा मुंबईकारांचा विरोधात

तुम्ही कधी समुद्रामध्ये मत्स्यालय बनवताना पाहिलंय का कोणाला? हो, तसच काहीसं मुंबईत होणार आहे.

मुंबई शहरात चालू असलेल्या ‘विकास’ कामांशी तीळमात्र संबंध नसलेल्या गोरेगावच्या आरे जंगलातील वन्यजीवांचं स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. “जंगलाचा ही विस्तार झाला माझ्या घरा भोवती पिंजरा आला”, असं म्हणायची परिस्थिती त्यांच्यापुढे येऊन उभी राहिली आहे.

दिनांक ५ जून’१९ रोजी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यालयात, महाराष्ट्र शासन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यात आरे जंगलामध्ये चक्क आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं प्राणिसंग्रहालय बनवण्यासाठी ‘सामंजस्य’ करार झाला!!

 हे जर का असंच चालत राहिलं तर एक दिवस संपूर्ण आरे जंगल नेस्तनाभूत होणार ह्यात काही शंकाच नाही. आणि उरेल, ते फक्तं शहरी माणसांच्या मनोरंजनाचं, विरंगुळाचं साधन. 

 निवड तुमची. फोन तुमच्या हातात आहे.

Few simple steps to voice your opinion and do your bit to take action.

  • Step-1:Copy Petition

  • Step-2: Open Your Mail

  • Step-3: Add Sender Details & Subject

    • Subject: आरे च्या जंगलात प्राणिसंग्रहालय उभारण्यास आम्हा मुंबईकारांचा विरोधात
    • To: cm@maharashtra.gov.in; cza@nic.in; min.env@maharashtra.gov.in; psec.env@maharashtra.gov.in; min.tribal@maharashtra.gov.in; stmin.tribal@maharashtra.gov.in; sec.tribal@maharashtra.gov.in; gc.kirtikar@sansad.nic.in;
    • CC: gajanan.kirtikar@yahoo.com; min.revenue@maharashtra.gov.in; aareyconservationgroup@gmail.com
  • Step-4: Paste Details, Verify & Send